pcpetr
 
pcpetr
bagry_trojan

Bagry Trojan

ZEMNÍ A vÝkopovÉ prÁce !

Provádím výkopové práce i terénní úpravy rovinných a svahových terénů. Stroji jsem schopen provádět výkopové práce do hloubky 4 metrů a následně ručně do neomezené hloubky. Realizuji výkopové práce pro inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace) a zajišťuji i jejich pozdější zahrnutí zeminou. Nadbytečnou zeminu jsem schopen naložit a odvézt k likvidaci.